MENU

MIA PROJEKTOWANIE – ARCHITEKT

PRZYKŁADOWE PROJEKTY - WIĘCEJ W ZAKŁADCE PROJEKTY

usługi

koncepcja architektoniczno-urbanistyczna
projekt budowlany
pozwolenie na budowę
projekt wykonawczy
kosztorys i przedmiar robót
nadzory autorskie
analiza przestrzenna działki